Pannon Logisztikai Klaszter

A globalizáció következtében folyamatosan növekvő áruforgalom miatt törekedni kell a logisztikai szolgáltatások itthoni továbbfejlesztésére, bővítésére. A megnövekedett követelményeknek való jobb megfelelés érdekében szükséges a vállalkozások önszerveződése alapján létrejövő együttműködés kialakítása.

A Pannon Logisztikai Klasztert 2005. szeptember 22-én alapították, mely a Nyugat-dunántúli régió fontos logisztikai szereplőinek összefogását tűzte ki célul. Igényeik alapján összeállított szolgáltatások nyújtásával, fejlesztési terveik régiós és kormányzati szint felé képviselésével és együttműködésük segítésével próbálja versenyképességüket növelni.

Jogi formája: Nyugat-Dunántúli Logisztikai és Gazdaságfejlesztési Egyesület.

Nonprofit szervezet, tevékenységeit pályázati forrásból finanszírozza.

Szervezeti felépítés:

Klaszter elnök: Rátz György
Klaszter koordinátor: Pethő Regina

Szolgáltatások a tagok számára:

  • pályázatfigyelés
  • információ szolgáltatás
  • képzések szervezése (szakmai, általános)
  • közös honlap
  • pályázati források konzorciumban
  • regionális tervezés, koncepció kialakítása
  • nemzetközi, belföldi kapcsolatok segítése (klasztertagokkal, KKV-kal...)
  • érdekérvényesítés
  • projektgenerálás

Az utolsó frissítés dátuma: 2008.01.08

Ön a 65965. látógatónk

A honlap a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) támogatásával jött létre, amely támogatás forrása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap.